on Nov 10th, 2007Kontaktai

Viešojo administravimo katedra
Valakupių 5, Vilnius
052 kab.

Budėjimo valandos:
Ketvirtadieniais 16-18 val.
Trečią mėnesio šeštadienį 11-15 val.

El. paštas: stasiukynas@mruni.lt
Tel.: + 370 5 2740 634

Šiuo metu komentarai draudžiami.