on Oct 24th, 2007Metodinė medžiaga

Dėstomų dalykų medžiaga patalpinta el. studijų MOODLE aplinkoje:

https://moodle.mruni.eu/

Paskaitų santraukas galite rasti:

http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/administravimo_fakulteto/katedros/viesojo_administravimo_katedra/studijos/paskaitos/

Šiuo metu komentarai draudžiami.