on May 1st, 2012Energetikos politika ir vadyba

Jau akredituota Studijų kokybės vertinimo centre Energetikos politikos ir vadybos studijų

magistrantūros programa, kviečiame apsilankyti programos svetainėje:

energetika.mruni.eu


Energetikos politikos ir vadybos Viešojo administravimo magistrantūros studijų programos specializacija

Studijų sritis – socialiniai mokslai

Studijų kryptis – viešasis administravimas

Suteikiamas viešojo administravimo magistro laipsnis

Programos trukmė – 1,5 metų nuolatinėse arba 2 metai ištęstinėse studijose

Specializacijos išskirtinumas:

  • originali – vienintelė Lietuvoje;
  • tarpdisciplininė;
  • perspektyvi;
  • vyrauja praktinis požiūris – specializacija parengta bendradarbiaujant su viešuoju bei privačiu sektoriais;
  • kompetentingi dėstytojai (mokslininkai ir specialistai-profesionalai).

Specializacijos paskirtis – parengti viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius, įgijusius mokslinio tiriamojo darbo kompetencijas, aukštos kvalifikacijos strategiškai mąstančius ir inovatyvius vadovus, administracijos darbuotojus bei specialistus – vadybininkus, dirbančius energetikos (i) viešosios politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse ir (ii) privačiame sektoriuose.

Studijų dalykai – Europos Sąjungos energetikos politika; Energetikos sektoriaus valdymo pagrindai; Energetikos sektoriaus veiklos reguliavimas; Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimas energetikoje; Energetikos ekonomika; Viešojo administravimo lyginamoji analizė; Lyginamoji viešoji politika; Naujoji viešoji vadyba ir viešojo sektoriaus valdymo reformos; Strateginis valdymas; Mokslinis tiriamasis ir magistro baigiamasis darbas. Alternatyviai pasirenkami dalykai: Viešųjų paslaugų vadyba; Sprendimų priėmimo teorija; Valstybės tarnybos lyginamoji analizė; Žmogiškųjų išteklių vadyba.

Studijų rezultatas – studijos suteikia kompetencijas, reikalingas dirbant su energetikos sektoriaus politika ir vadyba susijusiose srityse, iš kurių išskirtinos: viešojo valdymo tiek Europos Sąjungos, tiek nacionalinės institucijos (Energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Energetikos agentūra ir t.t.); valstybės ar savivaldybių ir privataus sektoriaus valdomos įmonės, atliekančios energijos gamybą, perdavimą, paskirstymą (elektrinės, dujotiekis, naftos produktų perdirbimas, šilumos tinklai ir t.t.), energijos pardavimą (nepriklausomi tiekėjai ir t.t.).

Energetikos politikos ir vadybos specializacija sudarys sąlygas jau dirbantiems energetikos sektoriuje asmenims kelti kvalifikaciją gilinantis į įvairius šios sferos aspektus, tobulinti gebėjimus atlikti mokslinius tyrimus.

Šiuo metu komentarai draudžiami.